کانادا به دلیل داشتن شرایط اجتماعی و رفاهی مطلوب، فرصت‌های شغلی فراوان، نزدیک بودن به ایالات متحده آمریکا و… مورد توجه افراد بسیاری از سرتاسر دنیا قرار دارد. بدست آوردن اقامت کانادا از روش‌های متعددی چون کاری، ازدواج، سرمایه‌گذاری، ثبت شرکت، خرید ملک و… امکان پذیر می‌باشد.

What-is-job-offer

جاب آفر چیست؟

جاب آفر چیست؟ یا چه شرایط و مدارکی برای دریافت آن لازم است؟ ازجمله سؤالاتی است که ممکن است برای هر متقاضی جویای شغل پیش بیاید.