یکی از روش‌های اخذ اقامت، از طریق ویزای ثبت شرکت است. از طریق راه‌اندازی کسب‌وکار، انجام معاملات، تجارت و تأسیس و ثبت شرکت می‌توان اقامت موقت و سپس اقامت دائم را برای فرد متقاضی و اعضای خانواده وی شامل و فرزندان زیر 18 سال وی اخذ نمود.

company-registration-in-sweden

ثبت شرکت در سوئد

می توان در میان طرق مهاجرت به کشورهای اروپایی با روش هایی نظیر ثبت شرکت در سوئد نیز با هدف سرمایه گذاری و اقامت اقدام نمود.

سرمایه گذاری و ثبت شرکت در بلژیک

بلژیک یک مقصد جذاب برای سرمایه گذاران خارجی است؛ مهاجرت به بلژیک و سرمایه گذاری در این کشور ایده آل است و مالکیت کامل خارجی در این کشور مجاز است.

ثبت شرکت در فرانسه

ثبت شرکت در فرانسه یکی از راه هایی است که می توان به فرانسه مهاجرت کرد و اقامت این کشور را به دست آورد، ثبت شرکت در واقع گونه ای از سرمایه گذاری است.

dadavar.australia - اقامت استرالیا از طریق ثبت شرکت

اقامت استرالیا از طریق ثبت شرکت

اگر شما کسب‌وکار موفقی دارید، می‌توانید از طریق ویزای کارآفرینی و ثبت شرکت در استرالیا، اقدام به مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به استرالیا کنید.

اقامت از طریق ثبت شرکت در آلمان

افرادی که برای دریافت اقامت از طریق ثبت شرکت در آلمان اقدام می نمایند می توانند اقامت موقت این کشور را بدست آورند و پس از آن برای دریافت اقامت دائم اقدام کنند.

اخذ اقامت اروپا از طریق ثبت شرکت

در سال ۲۰۱۰-۲۰۰۹ به دلیل وضعیت و رشد اقتصادی پایین و هزینه‌های دولت و… در اروپا، شرایط راه‌اندازی تجارت در اروپا ممکن نبود و همین رشد اقتصادی پایین موجب بدنام شدن اروپاییان حتی در طول دوره شرایط اقتصادی خوب شد؛… بیشتر بخوانید