یکی از کشورهای صنعتی و پیشرفته که هرساله افراد بسیاری را با اهداف مختلف گردشگری، جستجوی کار، تحصیل و… به سمت خود می‌کشاند؛ ولی به دلیل تقاضای بسیار بالا برای این کشور، زمان اخذ ویزای آن بسیار طولانی است، آلمان می‌باشد. وکلای ما می‌توانند بهروش‌های مختلف مهاجرتی که وجود دارد، ویزای آلمان را برای شما اخذ نمایند.

legal-procedures-for-obtaining-germany-residency

روش های قانونی اخذ اقامت آلمان

اخذ اقامت در آلمان ۲۰۱۸ از طرق مختلف ، اخذ اقامت در آلمان از طریق پناهندگی ، اخذ اقامت در آلمان از طریق مهاجرت غیر قانونی ، اخذ اقامت در آلمان از طریق مهاجرت قاچاقی به آلمان ، و مهاجرت… بیشتر بخوانید